Promocja
Promocja
Promocja
Promocja

Marihuana medyczna w Eurpie

Europa medyczna Placeholder
Europa medyczna
  • Legalna
  • Zdekryminalizowana*
  • Nielegalna
  • Brak Danych

* W różnych krajach dekrymyminalizacja może funkcjonować na różnych zasadach.
** w niektórych krajach marihuana jest legalna na ograniczonym obszarze.