Czy faktycznie znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany?

0
Chociaż Sąd Unii Europejskiej na mocy wyroku z grudnia zeszłego roku orzekł, że znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany to ta decyzja wzbudza wiele wątpliwości. Mało tego, wyrok w ocenie wielu ekspertów jest przykładem niekonsekwencji unijnego orzecznictwa oraz dowodzi niespójności prawa unijnego w zakresie badania przesłanek zdolności rejestracyjnej unijnych znaków towarowych.
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Chociaż Sąd Unii Europejskiej na mocy wyroku z grudnia zeszłego roku orzekł, że znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany to ta decyzja wzbudza wiele wątpliwości. Mało tego, wyrok w ocenie wielu ekspertów jest przykładem niekonsekwencji unijnego orzecznictwa oraz dowodzi niespójności prawa unijnego w zakresie badania przesłanek zdolności rejestracyjnej unijnych znaków towarowych.

Potwierdzeniem tego jest  zgłoszenie znaku o numerze 016176968 (publikujemy go poniżej), które zostało odrzucone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a decyzja o jego odrzuceniu została następnie podtrzymana przez Izby Odwoławcze oraz Sąd Unii Europejskiej.

W efekcie wyrok Sądu UE dotyka nieświadomie problemu subiektywności oceny przesłanek bezwzględnych rejestracji znaków towarowych, w zależności od percepcji eksperta EUIPO rozpatrującego sprawę. EUIPO jako organ powinien charakteryzować jednolity pogląd na konkretne kwestie i jednolite orzecznictwo.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Każdy kraj UE ocenia po swojemu

EUIPO składa się z ekspertów z każdego kraju członkowskiego, którzy przeprowadzając badanie znaku towarowego mają swoje rozumienie przepisów i doświadczenia, zgodnie z którymi, nawet z zachowaniem należytej staranności, podświadomie dokonują pewnych ocen.

Subiektywizm w badaniu znaku towarowego odgrywa znaczącą rolę, gdyż w przypadku, gdy jeden ekspert stwierdzi występowanie podstaw do odmowy zgłoszenia, inny może przekazać znak do publikacji.

W przypadku pojawienia się uwag eksperta, to na zgłaszającym ciąży obowiązek wykazania, że znak spełnia kryteria bezwzględne. We wskazanym przykładzie, taki znak zostanie zarejestrowany dopiero, gdy ekspert uzna argumentacje zgłaszającego za przekonywującą.

Kontrowersje wokół symbolu liścia

EUIPO jednak dopuścił do rejestracji inny znak towarowy zgłoszony przez tego samego zgłaszającego – Panią Santa Conte, a mianowicie znak nr 017886292 o następującym przedstawieniu:

Na znak ten zostało udzielone prawo ochronne z dniem 21.12.2019 r. (więc w niedługim czasie po wydaniu wyroku Sądu), a świadectwo rejestracji tego znaku w klasie 35 (dla usług pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą) zostało wydane dnia 06.01.2020 r.

Czy zdaniem EUIPO znak o nr 017886292 nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym, a znak 016176968 już stoi w sprzeczności z prawem? Pozostawiamy to waszej ocenie. Tym bardziej, że przykładów rejestracji unijnych znaków towarowych z wizerunkiem konopi lub oznaczeniami słownymi „CANNABIS” bądź  „MARIHUANA” znajdziemy wiele.

Źródło: www.rp.pl

 

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja