Hydroponika (ang. Hydroponics)

0
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Hydroponika to alternatywny do uprawy ziemnej sposób uprawy roślin. Rośliny hoduje się w wodzie, a substancje odżywcze z ziemi zastępuje się granulatem. Dla hodowców niesie to z sobą wiele korzyści. Główna to większa kontrola nad ilością i rodzajem pobieranych substancji odżywczych oraz większa stałość ich dostępu. Jeśli chodzi o hodowlę marihuany uważa się, że rośliny uprawiane w kulturze wodnej mają czystszy, wyraźnie odróżnialny smak.

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja