Uniwersyteckie badania nad wpływem marihuany i nikotyny

0
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ruszył z projektem naukowym. Badacze chcą wnikliwie sprawdzić jaki wpływ na funkcje poznawcze ma nadmierne używanie marihuany i nikotyny. Projekt został dofinansowany w kwocie ponad 180 tys. zł. z Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
GanjaFarmer
GanjaFarmer
GanjaFarmer
GanjaFarmer
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ruszył z projektem naukowym. Badacze chcą wnikliwie sprawdzić jaki wpływ na funkcje poznawcze ma nadmierne używanie marihuany i nikotyny. Projekt został dofinansowany w kwocie ponad 180 tys. zł. z Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego taki projekt? Według naukowców z SWPS „marihuana należy do najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie, a około 40% jej użytkowników jest uzależnionych także od nikotyny.”

„Wiele badań wskazuje, że długotrwałe zażywanie marihuany lub nikotyny prowadzi do zmian w budowie oraz pracy mózgu, co z kolei przekłada się na naszą pamięć, uwagę, mowę, postrzeganie czy bardziej złożone procesy, takie jak myślenie abstrakcyjne.”

Badacze zdecydowali się na ten projekt również w tym celu, że jest wiele ruchów zmierzających do legalizacji marihuany i warto wiedzieć, jaki jest jej wpływ na bardzo istotną sferę życia człowieka, jaką jest funkcjonowanie poznawcze.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Wpływ nikotyny i marihuany

Naukowcy z SWPS są zgodni co do tego, że długotrwałe zażywanie marihuany, jak i nikotyny, ma negatywne skutki dla naszego organizmu. Chcą się jednak dowiedzieć jaki wpływ na funkcjonowanie neuropoznawcze człowieka ma regularne przyjmowanie obydwu tych substancji.

„Dotychczasowe badania pozwalają sądzić, że efekty działania tych używek są wówczas zupełnie inne. Celem projektu jest lepsze zrozumienie efektu interakcji marihuany i nikotyny na poziomie behawioralnym i psychofizjologicznym.

Projekt ten jest ważny z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dotyka ważnego społecznie problemu używania substancji psychoaktywnych (jednej legalnej i jednej nielegalnej). Po drugie, dzięki dotarciu do grupy osób palących papierosy, będziemy w stanie rozstrzygnąć, która z tych substancji ma bardziej dewastujący wpływ na funkcje pamięci i uwagi – wyjaśnia dr hab. Aneta Brzezicka, prof. z Uniwersytetu SWPS.

Zbadają poznawczość i pamięć

Zespół prof. Brzezickiej planuje przeprowadzić badanie mające na celu porównanie funkcjonowania poznawczego (wykonanie dwóch zadań testujących pamięć krótkotrwałą oraz epizodyczną) u osób zażywających regularnie marihuanę i nikotynę, jedynie marihuanę oraz jedynie nikotynę, oraz osób, które nie zażywają żadnej z tych substancji. Podczas wykonywania zadań przez osoby badane będzie rejestrować aktywność ich mózgów z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG).

Wszystko po to, bo marihuana należy do najpopularniejszych i najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie. Obecnie zażywa ją około 182,2 milionów osób i liczba ta będzie wzrastać ze względu na postępującą legalizację marihuany oraz coraz szersze jej zastosowanie w medycynie.

Nadal jednak bardzo trudno prowadzić badania naukowe w tym zakresie, choć to ich wyniki powinny kierować polityką narkotykową oraz zapewniać jej użytkownikom niezbędne informacje związane z potencjalnymi konsekwencjami zażywania marihuany oraz najbezpieczniejszymi metodami jej użytkowania.

Źródło: www.swps.pl