Promocja
Promocja
Promocja
Promocja

Marihuana rekreacyjna w Eurpie

Europa rekreacyjna Placeholder
Europa rekreacyjna
  • Legalna
  • Zdekryminalizowana*
  • Nielegalna
  • Brak Danych

* W różnych krajach dekrymyminalizacja może funkcjonować na różnych zasadach.

Watykan

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Mołdawia

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Monako

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Liechtenstein

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Gibraltar

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Wyspy Owcze

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Gruzja

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Antarktyka

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Armenia

Posiadanie:
Brak Danych
Uprawa:
Brak danych
Sprzedaż:
Brak danych
Transport:
Brak danych
Medyczna:

Ukraina

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane do 5g.)
Uprawa:
Nielegalna (Zdekryminalizowana do 10 roślin.)
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny (Zdekryminalizowane posiadanie do 5g.)
Medyczna:
Nielegalna

Wielka Brytania

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:

Szwecja

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Szwajcaria

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane)
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Hiszpania

Posiadanie:
Legalne (Tylko w miejscach prywatnych/zamkniętych. W przestrzeni publicznej pozostaje nielegalne, chociaż zostało zdekryminalizowane i prowadzi tylko do wykroczenia administracyjnego.)
Uprawa:
Legalna (Tylko dla własnego użytku, lecz w przypadku przejęcia roślin przez policję, właściciel musi udowodnić, że nie prowadził uprawy w celu sprzedaży. Jeśli rośliny są widoczne z ulicy/przestrzeni publicznej jest to traktowane jako wykroczenie administracyjne.)
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny (Zdekryminalizowany)
Medyczna:
Legalna

Słowacja

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Słowenia

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane)
Uprawa:
Uprawa marihuany nie jest nielegalna dla hodowców uprawiających konopie z ≤ 0.2 % THC na powierzchni ≤ 0.1 ha lub ≥ 0.1 ha w przypadku posiadania państwowego pozwolenia na uprawę marihuany.
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Polska

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Portugalia

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane)
Uprawa:
Nielegalna (Zdekryminalizowana)
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny (Zdekryminalizowany)
Medyczna:
Legalna

Rumunia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Rosja

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane posiadanie do 6g.)
Uprawa:
Nielegalna (Zdekryminalizowana uprawa do 20 roślin.)
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny (Zdekryminalizowany transport do 6g.)
Medyczna:
Zdekryminalizowana

Serbia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Norwegia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Czarnogóra

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:

Holandia

Posiadanie:
Legalne (Posiadanie do 5g, zdekryminalizowane dla użytku publicznego, legalne do użytku w „coffee shopach” .)
Uprawa:
Nielegalna (Zdekryminalizowana do 5 roślin, które w dalszym ciągu są przeważnie niszczone.)
Sprzedaż:
Legalna tylko w „coffee shopach”.
Transport:
Nielegalny (Jednak prawo nie jest egzekwowane w przypadku „coffee shopów”.)
Medyczna:
Legalna

Macedonia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Malta

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane do 3.5g.)
Uprawa:
Nielegalna (Uprawa marihuany dla własnego użytku nie będzie dłużej karana wyrokiem więzienia lub wyrokiem w zawieszeniu, a wyspecjalizowani lekarze będą mogli przepisywać recepty na medyczną marihuanę.)
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:

Litwa

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:

Luksemburg

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Łotwa

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Włochy

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane, legalne do użytku medycznego.)
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Islandia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Irlandia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Węgry

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Niemcy

Posiadanie:
Legalne (Pod warunkiem posiadania pozwolenia wydanego przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych.)
Uprawa:
Legalna (Pod warunkiem posiadania pozwolenia wydanego przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych.)
Sprzedaż:
Legalna (Pod warunkiem posiadania pozwolenia wydanego przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych.)
Transport:
Legalny (Pod warunkiem posiadania pozwolenia wydanego przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych.)
Medyczna:
Legalna

Grecja

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Estonia

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane)
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Finlandia

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Francja

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Chorwacja

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane)
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna (Legalna tylko do użytku medycznego.)
Transport:
Nielegalny
Medyczna:

Republika Czeska

Posiadanie:
Nielegalne (Posiadanie do 10g zdekryminalizowane.)
Uprawa:
Nielegalna (Zdekryminalizowana uprawa do 5 krzaczków, uprawa dla celów medycznych dopuszczona w zależności od licencji prawnej.)
Sprzedaż:
Legalny zakup do 10g, sprzedaż dopuszczona tylko w przypadku marihuany medycznej.
Transport:
Nielegalny (Zdekryminalizowany do 10g. Transport medycznej marihuany dopuszczony w zależności od licencji prawnej.)
Medyczna:
Legalna

Dania

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Białoruś

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Bułgaria

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Belgia

Posiadanie:
Nielegalne (Zdekryminalizowane do 3g.)
Uprawa:
Nielegalna (Zdekryminalizowana uprawa jednej rośliny.)
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Bośnia i Hercegowina

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna

Austria

Posiadanie:
Nielegalne (W przypadku „małych ilości” (do 20g czystego THC) zawsze odstępuje się od postępowania sądowego jeśli sprawca został złapany po raz pierwszy.)
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Legalna

Albania

Posiadanie:
Nielegalne
Uprawa:
Nielegalna
Sprzedaż:
Nielegalna
Transport:
Nielegalny
Medyczna:
Nielegalna