Promocja
Promocja
Promocja
Promocja

Prokurator tak samo jak sędzia czy też ksiądz jest zwyczajnym człowiekiem i nie tylko zajarać zioło może, ale także przyrządzić wyśmienite ciasteczka z marihuaną. Tego drugiego, bardzo bulwersującego Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego czynu dopuścił się pan prokurator rejonowy Piotr P. Poczęstował on bowiem swojego gościa ciasteczkami z obfitą zawartością THC.

Decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Piotr P. został zawieszony w czynnościach zawodowych na pół roku. Oprócz tego obniżono mu wynagrodzenie o 50 proc.

Izba Dyscyplinarna uznała decyzję o zawieszeniu Piotra P. z zasadną, ponieważ dopuścił się on bardzo obrzydliwego czynu.

„Chodziło przede wszystkim o uchybienie godności urzędu, polegającego na poczęstowaniu  swojego gościa, wbrew przepisom ustawy, środka odurzającego w postaci ciastek zawierających ziele konopi innych niż włókniste z zawartością THC. A także na narażeniu gościa na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez spowodowanie zaburzeń równowagi, zaburzeń procesów myślowych i halucynacji oraz podjęcie działania uniemożliwiającego udzielenie pokrzywdzonej pomocy medycznej” – uzasadnia Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Jak żyć Panie Ziobro?

W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd Dyscyplinarny wskazał, że obniżenie wynagrodzenia jest niezbędne dla wzmocnienia oddziaływania zabezpieczającego i wychowawczego stosowanych względem niego środków dyscyplinarnych, ze względów sprawiedliwościowych – trudno byłoby uznać za zasadne, żeby wysokość wynagrodzenia prokuratora odsuniętego od wykonywanych czynności była tożsama z tym, który obowiązki te musi wykonywać w pełnym zakresie.

No cóż… Za połowę wynagrodzenia na czas półrocznego zawieszenia panu prokuratorowi może zabraknąć środków w budżecie domowym na wypiekanie ciasteczek z gandzią. Nasuwa się zatem pytanie „jak żyć Panie Prokuratorze Generalny?” i jeszcze „Gdzie te wolne sądy i prokuratury, jeśli za ciasteczka zawiesza się w obowiązkach służbowych i obniża wynagrodzenie o połowę?” 😉

W przypadku uznania Piotra P. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów grozi mu nawet kara wydalenia ze służby prokuratorskiej.

Źródło: www.prawo.pl

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja