Promocja
Promocja
Promocja
Promocja

Marihuana medyczna w Ameryce Północnej

Ameryka Północna medyczna Placeholder
Ameryka Północna medyczna
  • Legalna
  • Zdekryminalizowana*
  • Różnie**

* W różnych krajach dekrymyminalizacja może funkcjonować na różnych zasadach.
** w niektórych krajach marihuana jest legalna na ograniczonym obszarze.