Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Marihuana medyczna w Ameryce Południowej

Ameryka Południowa medyczna Placeholder
Ameryka Południowa medyczna
  • Legalna
  • Zdekryminalizowana*
  • Nielegalna
  • Brak Danych

* W różnych krajach dekrymyminalizacja może funkcjonować na różnych zasadach.
** w niektórych krajach marihuana jest legalna na ograniczonym obszarze.