Alkohol niszczy korę mózgową nastolatków, marihuana – nie. Wyniki najnowszych badań

0
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Najnowsze badania naukowców pozwalają obalić kolejny mit dotyczący wpływu marihuany na mózgi nastolatków. Okazuje się, że to alkohol powoduje zmniejszenie grubości kory mózgowej, a marihuana – nie. Badanie przeprowadzono na ponad 400 bliźniętach.

Mity dotyczące wpływu marihuany na młodzież

Powiększanie się listy miejsc, gdzie posiadanie marihuany jest legalne powoduje zwiększanie się liczby badań nad jej wpływem na ludzki organizm. Coraz częściej obalają one silnie zakorzenione mity dotyczące palenia zioła. Do tej pory badania nad wpływem palenia marihuany pozwoliły obalić już kilka mitów dotyczących młodzieży.

MIT 1: Marihuana obniża poziom IQ u nastolatków

Okazuje się, że nie jest to możliwe, ponieważ nawet długotrwałe stosowanie jej nie wywołuje uszkodzeń mózgu na poziomie strukturalnym.

MIT 2: Marihuana to droga do twardych narkotyków

Opierający się na kilkudziesięciu publikacjach naukowych raport Drug Policy Alliance tłumaczy, że wpływ na to może mieć wyłącznie czynnik emocjonalny, a nie skład zioła czy inne jego właściwości. Wręcz przeciwnie – marihuana bywa wykorzystywana jako droga wyjścia z twardych narkotyków.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

MIT 3: Stosowanie marihuany wywołuje choroby psychiczne 

Badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda i w USA i King’s College w Wielkiej Brytanii dowiedli, że marihuana jedynie przyspiesza ich wystąpienie u osób, które są do nich genetycznie predestynowane.

Naukowcy obalają kolejne mity

Okazuje się, że właśnie obalony został kolejny mit. Na dodatek badania pokazują, że znacznie gorszy w kwestii zmniejszania kory mózgowej jest alkohol, który młodzież powszechnie pije, również tam, gdzie zioło jest nielegalne. Dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie.

O co chodzi z grubością kory mózgowej? Okazuje się, że jest ona bardzo dobrym wyznacznikiem atrofii, czyli najprościej mówiąc – zaniku mózgu. Wiąże się z nim nie tylko niższe IQ. Atrofia mózgu może wpływać także na:

 • komunikację werbalną,
 • motorykę,
 • odczuwanie dotyku,
 • przetwarzanie bodźców sensorycznych,
 • umiejętność planowania i organizacji,
 • stabilność psychiczną.

MIT 4: Marihuana powoduje zmniejszenie grubości kory mózgowej

Badanie pod nazwą The Effects of Alcohol and cannabis Use on the Cortical Thickness and of Cognitive Control and Salience Brain Networks in Emerging Adulthood: A Co-Twin Control Study opublikowano w Biological Psychiatry w numerze z 15 maja 2021 roku. 

Badaniu poddano 436 24-letnich bliźniąt. Wchodząc w dorosłość, ludzie ci korzystali zarówno z marihuany, jak i z alkoholu. Porównano częstość zażywania obu środków, ilość, intensywność, poziom odurzenia. Korę mózgową młodych ludzi badano za pomocą rezonansu magnetycznego.

Prace obejmowały szereg badań i wymagały wielu obserwacji i porównań, jednak płynie z nich jasny wniosek: 

Nadużywanie alkoholu, a nie marihuany, powoduje zmniejszenie grubości: 

 • kory czołowej, 
 • kory przedczołowej, 
 • płatu czołowego, 
 • bruzdy śródciemieniowej, 
 • części kresomózgowia, 
 • wieczka ciemieniowego, 
 • przedklinka, 
 • okolicy ciemienia przyśródkowego.

Natomiast w przypadku częstszego zażywania marihuany nie zaobserwowano takich prawidłowości. Upośledzenie funkcji mózgu po paleniu zioła może występować, ale jest całkowicie odwracalne i ustępuje maksymalnie po 72 godzinach.

Wniosek: Dla młodzieży alkohol jest bardziej szkodliwy niż marihuana

Jak informują naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Pensylwanii w artykule Association of Cannabis With Cognitive Functioning in Adolescents and Young Adults opublikowanym w 2018 roku w JAMA Psychiatry:

Dotychczasowe badania przekrojowe w odniesieniu do wpływu marihuany na zdrowie nastolatków były przeprowadzane na zbyt małych próbach, przy czym istotność przedstawianych tam skutków niepożądanych jest dyskusyjna z klinicznego punktu widzenia. Co więcej, jak już wcześniej wspominaliśmy, wystarczy ok. 72 godziny abstynencji, aby zaburzenia funkcji poznawczych wynikające z nadużywania marihuany zniknęły. Okazuje się, że poprzednie badania mogły wyolbrzymiać zarówno skalę, jak i uporczywość problemów kognitywnych powiązanych z korzystaniem z marihuany.

 

Źródło: https://www.stonerchef.pl/

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja