Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Studencka Inicjatywa Narkopolityki jest stowarzyszeniem zrzeszających młodych ludzi, studentów i pracowników naukowych szkół wyższych, którzy chcą zmienić funkcjonującą w Polsce i na świecie politykę narkotykową opartą na prohibicji. Opowiadamy się za polityką narkotykową, której podstawą będą dowody naukowe i zasady poszanowania wolności i godności człowieka. Jednym z podstawowych działań Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki są akcje partyworkingowe. Nasi wolontariusze biorą udział w imprezach i dzielą się swoją wiedzą na temat bezpiecznego używania narkotyków oraz ogólnie bezpiecznej zabawy. Można pobrać od nas ulotki które zawierają zarówno informacje na temat działania danej substancji, jak i skutków ubocznych, możliwych przedawkowaniach czy groźnych połączeniach z innymi używkami. Staramy się uświadamiać uczestników imprez o możliwych konsekwencjach zdrowotnych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja