Portugalia. Dekryminalizacja – tak. Legalizacja – nie.

0
Depenalizacja w Portugalii
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Portugalia jest, podobnie jak Polska, krajem konserwatywnym, katolickim, a większość ludności zamieszkuje tereny wiejskie lub małomiasteczkowe. Kiedy w Europie Zachodniej powstawały pierwsze projekty liberalizujące prawo narkotykowe, Portugalia nadal stosowała surowe przepisy.

Areszt za marihuanę

 

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Zmieniło się to dopiero w 2001r. Wtedy nastąpił zwrot o 180 stopni. Było to możliwe przy aktywnym udziale tamtejszego Episkopatu, który mocno zaangażował się w proces liberalizacji.

Pierwszym krokiem było uznanie narkomanów za osoby chore, a nie, jak do tej pory, za przestępców. Za posiadanie narkotyków można być zatrzymanym, stanąć przed komisją, ale ona nie odsyła do więzienia, co najwyżej na leczenie. Polityka narkotykowa, nadal nazywana eksperymentem, choć trwa już 14 lat, zakłada, że można mieć przy sobie 25 gramów marihuany na własny użytek.

Podoba ci się? Polub nas

Sprzedaż jest zabroniona, ale handlarzy widać na ulicy, dostęp do narkotyków nie jest więc niemożliwy lub choćby bardzo trudny, a mimo to okazuje się, że narkomanów jest mniej. Znacząco mniej jest przypadków śmierci z przedawkowania w porównaniu z innymi państwami: średnia europejska to 17 na milion, w Portugalii wskaźnik to 3 na milion (w Holandii 10, w Wielkiej Brytanii 44, a w Estonii aż 126).

Narko-polityka w Portugalii

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Depenalizacja
sprawiła, że zmniejszyła się przestępczość narkotykowa i przestępczość w ogóle, gdyż dotychczasowe wydatki przeznaczane na ściganie ludzi, przekazywane są na profilaktykę uzależnień. Wzrosło też zaufanie obywateli do policji, gdyż widzą oni, że policja chroni ich przed zagrożeniem realnym, a nie wyimaginowanym.

A pomyśleć, że w czasach najsurowszych represji za posiadanie w latach 90-tych, Portugalia miała najwyższy wskaźnik uzależnionych w Europie…

Źródło: natemat.pl

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja