Skutki legalizacji w stanie Kolorado

0
Konopie indyjskie zalegalizowali jako pierwsi w USA. Od tego czasu minęło już 9 lat. Jaki wpływ miała legalizacja na stan Colorado? Warto zapoznać się z niektórymi częściami raportu stanowego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Konopie indyjskie zalegalizowali jako pierwsi w USA. Od otwarcia pierwszych sklepów minęło już prawie 9 lat. Jaki wpływ miała legalizacja na stan Colorado? Warto zapoznać się z niektórymi częściami raportu stanowego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Kolorado i Waszyngton to pierwsze dwa stany, które w 2012 r. przegłosowały pełną legalizację marihuany. Sklepy z konopiami indyjskimi zostały otwarte już 1 stycznia 2014 r. Ustawiły się przy nich wówczas kolejki.

Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kolorado? Stanowy Departament Bezpieczeństwa opracował 190 stronicowy raport.

Puste więzienia

Zmianą, która najmniej zaskakuje to oczywiście liczba aresztowanych za posiadanie zioła. Ta w latach 2012-2019 spadła o 71 proc! Nieznacznie jednak wzrosła liczba wyroków za uprawę konopi indyjskich.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

To efekt tego, że w Kolorado można uprawiać maksymalnie 6 krzewów, a każda liczba powyżej tego limitu uznawana jest za przestępstwo. Niezależnie od tego wielkimi przegranymi legalizacji są zorganizowane grupy przestępcze. Tylko w 2017 r. zlikwidowano cztery razy więcej gangów niż w 2009.

Wypadki drogowe

W wyniku legalizacji o 120 proc. wzrosła liczba kierowców, którzy prowadzą pod wpływem THC. Wzrosła również liczba policjantów kontrolujących kierujących narkotesterami.

Jednak wzrost wypadków pod wpływem marihuany jest naprawdę znikomy. W 2014 r. ta liczba oscylowała na poziomie 6,3 proc., a w 2020 wzrosła do 9,7 proc. Nie odnotowano jednak wzrostu wypadków śmiertelnych.

Wpływ na seniorów i leczenie szpitalne

O ile w 2014 r. używanie konopi indyjskich zgłosiło 13,4 proc. osób dorosłych, to w 2019 r. odsetek ten wzrósł do 19 proc.

Największy jednak wzrost nastąpił wśród osób w wieku 65 lat i starszych. To efekt tego, że wiele osób starszych używa konopi do celów medycznych. Najważniejsze jest to, że nie nastąpił wzrost używania marihuany przez osoby nieletnie.

Z kolei liczba osób, które trafiły do szpitala z powodu nadużywania konopi indyjskich nie uległa zmianie od 2010 r.

Zwiększenie wpływów podatkowych

Wzrost w tym aspekcie był oczywiście do przewidzenia. Tylko pierwszym roku legalizacji (2014) stan Kolorado zainkasował 67 mln USD wpływów z podatków. Ta liczba z roku na rok rosła.

I tak w 2020 r. osiągnęła 387 mln USD, co oznacza wzrost o 473 proc. w ciągu siedmiu lat.

Źródło: Medijuana
Promocja
Promocja
Promocja
Promocja