To nie marihuana jest winna problemom z pamięcią? Wyniki najnowszych badań

0
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Osoby długotrwale zażywające marihuanę mają problemy z pamięcią. Według najnowszych badań to jednak nie zamiłowanie do cannabisu jest wszystkiemu winne, ale jednoczesne stosowanie innych narkotyków powoduje największe problemy. Oto wyniki najnowszych badań polskich naukowców nad wpływem THC na organizm człowieka.

Dlaczego badanie wpływu cannabisu na pamięć jest ważne?

Według badań Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z 2018 rok ok. 26 proc. Europejczyków w wieku 15-64 lata przynajmniej raz w życiu paliło lub zażywało marihuanę w inny sposób. W ciągu poprzedzającego roku zdarzyło się to 7,2 proc. osób. W najmłodszej grupie, 15-34 lata, odsetek ten wyniósł 14,1 proc. 

Cannabis to najpopularniejsza używka w Unii Europejskiej z listy narkotyków. Kolejne to: kokaina (5,1 proc. osób w wieku 15-64 lata kiedykolwiek spróbowało), MDMA (4,1 proc.), amfetamina (3,6 proc.). Opioidy stanowią 36 proc. głównych leków w terapiach na terenie Unii Europejskiej. 

Do tej pory badano wpływ długotrwałego i krótkotrwałego używania marihuany na człowieka. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń – najbardziej wyrazistym skutkiem długotrwałego zażywania cannabisu jest upośledzenie uczenia werbalnego oraz pamięci długotrwałej i krótkiej. 

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Jednak do tej pory nikt nie brał pod uwagę, jakie jeszcze substancje zażywają badane osoby i czy ma to wpływ na ich mózg. Polscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieją zależności związane ze stosowaniem jednocześnie również innych substancji. 

Jak wyglądało badanie pamięci po THC?

Sami badani mieli określić, czy i jakie używki stosowali w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Oprócz tego pobrano od nich również próbki włosów, które zostały przebadane na obecność różnych substancji. Wyniki badań włosów gotowe były dopiero po przeprowadzeniu całego eksperymentu. Co ciekawe, okazało się, że część osób, które deklarowały wyłącznie zażywanie marihuany, we włosach miała ślady MDMA, amfetaminy czy kokainy. 

Podanie przeprowadzono na osobach, które w chwili badania nie były “znacząco odurzone”, a ich przerwa w zażywaniu marihuany wynosiła przynajmniej 12 godzin. Badani mieli od 21 do 42 lat, wzrok mieli dobry lub nosili okulary/soczewki, który pozwalają na dobre widzenie. W sumie przebadano 79 osób, 15 z nich zostało wykluczonych z powodu nieczytelnego obrazu EEG. Badani zostali podzieleni na trzy grupy: 

  • grupa 1 – używający wyłącznie marihuany, przynajmniej raz w miesiącu przez co najmniej 2 lata,
  • grupa 2 – używający konopi indyjskich, przynajmniej raz w miesiącu przez co najmniej 2 lata oraz innych narkotyków w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  • grupa 3 – używający marihuany lub innych narkotyków, mniej niż 2 razy w roku i nie w ciągu ostatnich 90 dni 

Zadaniem badanych było oglądanie obrazków z pięciu kategorii – ludzie, jedzenie/rośliny, pojazdy, zwierzęta, krajobrazy. Jednocześnie badano aktywność ich mózgów i zachodzące w nich procesy, gdy pokazywano obrazki, które już znają oraz nowe.

Badani oglądali po 100 obrazów, każdy widzieli tylko 1 raz przez 1 sekundę. Następnie następowała 15-minutowa przerwa, w której uwaga uczestników była odwracana i kierowana na zupełnie inne tory. 

W kolejnym etapie badany oglądał 50 obrazów z widzianej przed chwilą puli oraz 50 nowych. Po każdym z nich miał powiedzieć, czy widział obraz po raz pierwszy czy nie i ocenić swoją pewność w sześciostopniowej skali.

Przykładowe obrazki pokazywane badanym

Wyniki badania pamięci po zażywania marihuany i innych substancji

Okazuje się, że podczas badania grupy zasadniczo nie różniły się od siebie wyniki w zakresie dokładności rozpoznawania obrazków czy czasu reakcji na nowe lub znane już obrazki.

Różnice natomiast zaobserwowano w amplitudzie późnej składowej ciemieniowej pomiędzy wynikami osób z grupy 3 (kontrolnej) i grupy 2 (marihuana oraz inne używki). Nie pojawiły się one jednak pomiędzy osobami z grupy (tylko marihuana) a żadną z pozostałych.

Podsumowując badania naukowcy stwierdzili, że wyniki pokazały zmiany w przetwarzaniu pamięci rozpoznawania w grupach zażywających jakiekolwiek substancje (tylko marihuana lub marihuana i inne używki) w stosunku do osób nie zażywających żadnych tego typu substancji. Zmiany te jednak nie pojawiały się na poziomie behawioralnym, ale w pracy mózgu były najbardziej widoczne u osób, które korzystają z wielu używek. 

Interpretujemy to jako przejaw skumulowanego efektu wielokrotnego zażywania narkotyków w grupie 2 – stwierdzili w podsumowaniu autorzy badania. – Możliwym wyjaśnieniem jest to, że zażywanie innych nielegalnych narkotyków wśród osób zażywających konopie indyjskie zmieniało funkcje mózgu znacznie bardziej niż tylko zażywanie konopi indyjskich, a różnice zaobserwowane między grupą kontrolną a użytkownikami konopi indyjskich we wcześniejszych badaniach zostały wzmocnione przez jednoczesne zażywanie innych nielegalnych narkotyków.

Kto płacił i przeprowadził badania?

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 2019-2022 „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Prace prowadzili Alicja Anna Binkowska, Natalia Jakubowska, Maciej Gaca, Natalia Galant, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Aneta Brzezicka z:

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, Polska
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Polska
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, Polska
  • Instytut Genetyki Sądowej, Bydgoszcz, Polska
  • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska
  • Department of Neurosurgery, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, Stany Zjednoczone

Źródło: https://www.frontiersin.org/, https://www.emcdda.europa.eu/

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja