Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Wszystko wskazuje na to, że Luksemburg wkrótce będzie pierwszym europejskim krajem, który całkowicie zalegalizuje konopie indyjskie. Otworzy to drogę do rekreacyjnego używania marihuany.

W lipcu tego roku Luksemburg, w ciągu kilku miesięcy, wprowadził legalizację marihuany medycznej. Aktualnie wszyscy lekarze mogą przepisywać konopie indyjskie na receptę, jeżeli wcześniej odbyli specjalne szkolenie. Zgodnie z konferencją prasową rządzącej koalicji, pełna legalizacja marihuany ma nastąpić już wkrótce.

Koalicja zgadza się na legalizację

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Koalicja Partii Demokratycznej (DP), Luksemburskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (LSAP) i Zielonych (déi gréng), jako nowy rząd Luksemburgu, zgodziła się w negocjacjach dotyczących legalizacji marihuany rekreacyjnej. Szczegóły oraz ramy czasowe nie są jeszcze znane.

Ta wiadomość nie jest zaskoczeniem – Zieloni wzywali do liberalizacji prawa dotyczącego marihuany już 5 lat temu. W lipcu tego roku zalegalizowano medyczne zastosowanie konopi indyjskich, przypuszczalnie z tego powodu, aby umożliwić niemieckiej spółce Clearstream w Luksemburgu kontynuację handlu na giełdzie akcjami konopnymi.

Oprócz tego złożono petycję obywatelską, podpisaną przez 4 500 Luksemburczyków w bardzo krótkim czasie. W rezultacie partie koalicyjne wprowadziły temat legalizacji marihuany do swoich programów wyborczych.

Negocjacje jeszcze trwają

Negocjacje w sprawie legalizacji potrwają do 5 grudnia. Partie koalicyjne zgadzają się jednak, że do legalizacji dojdzie na pewno. Rzadko istniała tak ajedność w polityce dotyczacej konopi indysjkich.

Luksemburg zdecydował się zalegalizować marihuanę rekreacyjną

 

Po dziesięcioleciach doświadczeń w zakresie leczenia konopiami indyjskimi, Holandia nadal ma trudności z ustanowieniem legalnego i regulowanego rynku konopi indyjskich. Z drugiej strony, Luksemburg chce bardzo szybko uregulować prawnie, rekreacyjne używanie marihuany. Ten fakt wniósłby ogromny wkład w wysiłki legalizacyjne pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.

źródło: www.leafly.de

 

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja