Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Konopie zwane „Sativa” i „Indica” mogą nie mieć odrębnego rodowodu, jak wynika z łączonych badań kanadyjskiego Uniwersytetu Dalhousie i Bedrocan na temat różnic pomiędzy tymi dwoma gatunkami oraz ich hybrydami.

Zanalizowano 149 próbek holenderskich konopi, zestawiając ich genotyp i chemotyp z ich domniemanymi przodkami. Podgatunki nazywane powszechnie ”Indica” i „Sativa” okazały się nie być aż tak odmienne jak przypuszczano, a różnice genetyczne między nimi powiązane są z ich profilami terpenowymi (zapachem żywicy), co może wyjaśniać różnice między nimi. Wyniki badań zostały zaprezentowane na kongresie International Association for Cannabis as Medicine (IACM) w niemieckiej Kolonii.

W świecie konopi nie ma chyba równie burzliwej dyskusji niż ta nad gatunkami. Podczas gdy Cannabis sativa L. jest oficjalnie jedynym znanym gatunkiem konopi indyjskich, hodowcy często stosują nazwy takie jak „Sativa”, „Indica” czy „Hybryda” do opisu efektów działania, zapachu czy rzekomego rodowodu. Istnieją jednak wątpliwości, do jakiego stopnia nazwy te odpowiadają faktycznemu pochodzeniu roślin, a jakie ta nieformalna klasyfikacja ma pokrycie w genotypie czy fenotypie roślin pozostaje w dużej mierze tajemnicą.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

W badaniu poddano analizie 149 próbek konopi i zestawiono ich genotyp i fenotyp (w oparciu o zestaw kannabinoidów i terpenów obecnych w kwiatach) z tym właściwym ich domniemanym „przodkom”. Badacze następnie porównali popularne nazwy z nową skalą, wygenerowaną dzięki ponownemu zaszeregowaniu próbek na podstawie ich właściwości chemicznych i genetycznego podobieństwa.

Podział holenderskich konopi na Indica/Sativa nie odpowiada odrębnym rodowodom genetycznym czy typom kannabinoidów, choć istnieją genetyczne i chemiczne podobieństwa wyjaśniające różnice pomiędzy tymi dwoma grupami.

Rozdzielenie pochodzenia Indica-Sativa wskazuje na silny związek pomiędzy profilami genetycznymi a chemicznymi, co z kolei może oznaczać, że różny skład i zawartość terpenów obu typów są dziedziczne i kluczowe dla tożsamości obu grup. Możliwe jest, że odmiany klasyfikuje się ze względu na ich odrębny zapach, a nie pochodzenie, co ma bezpośredni wpływ na genetykę danego zbioru.

Bedrocan, światowy producent marihuany medycznej, już pracuje nad profilami terpenowymi swoich produktów. Jak zaznacza Hugo Maassen, kierownik działu fitoinżynierii w Bedrocan, „Badania te dowodzą, że różnice pomiędzy Indica a Sativa mogą brać się głównie ze składu terpenów, co w przeciwieństwie do naszego dotychczasowego myślenia o tych gatunkach zmusi nas do dokładniejszego przyjrzenia się zestawom terpenów w produktach Bedrocan oferowanych pacjentom”.

źródło: Bedrocan press release

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja