Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Znany konopny aktywista i miłośnik konopi przygotował petycję w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uchwalenie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie doprecyzowania niejasnego pojęcia „nieznacznej ilości”.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie art. 62a miała na celu wprowadzenie narzędzia do sprawnego oddzielania spraw dotyczących znacznych ilości, związanych często z dystrybucją narkotyków, od spraw drobnych, dotyczących posiadania niewielkich ilości narkotyków przeznaczonych na cele własnej konsumpcji. 

Ustawodawca podkreślał, że generalną przesłanką stosowania art. 62a jest niecelowość stosowania wobec pewnej grupy osób posiadających narkotyki represji karnej, która dodatkowo jest czasochłonna i kosztowna. Niestety, brak definicji dla terminu „nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej” utrudnia spójną realizację celów tej ustawy z uwagi na bardzo odmienne oceny określonych ilości narkotyków przez poszczególnych prokuratorów.

Obecnie, w jednej części Polski ludzie skazywani są za posiadanie 0,5 grama marihuany, a w innej części sprawy dotyczące posiadania 10 gramów są umarzane. Wprowadzenie wartości granicznych dla poszczególnych substancji ułatwi spójne i jednolite stosowanie prawa na terenie całego kraju, a więc będzie odgrywać istotną rolę z punktu widzenia zachowania zasady równości wobec prawa. Dodatkowo, to rozwiązanie usprawni pracę Policji, prokuratorów i sędziów oraz zmniejszy koszty postępowań.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
  1. Projekt ustawy
  2. Projekt ustawy

Projekty ustaw wraz z naszymi podpisami trafią na ręce Marszałka Sejmu RP.

Przemysław Zawadzki 

 

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja