Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Chociaż polskie przepisy nie dopuszczają zawartości jakichkolwiek substancji psychoaktywnych w środkach żywności, to unijne im zaprzeczają. Czy na przykład THC może znajdować się w składzie produktów spożywczych? O tym dowiecie się z tego artykułu.

Wycofany suplement diety z THC

Jak wynika z badań PMR na temat rynku badającego branżę hotelarską i gastronomiczną, żywność i napoje z konopnymi dodatkami zostały umieszczone na pierwszych dwóch miejscach najbardziej wartych uwagi trendów konsumenckich. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej szukają sposobu na umieszczenie konopnych składników w żywności. Wciąż jednak substancje takie jak THC, a nawet CBD wzbudzają kontrowersje.

Potwierdzeniem tego jest wyrok Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 15 września tego roku. Skarga przedsiębiorcy na decyzję wojewódzkiego inspektora sanitarnego w kwestii wycofania ze sprzedaży suplementu diety z zawartością THC została przez olsztyński sąd oddalona.

Uzasadnienie sądu niektórych was zaszokuje albo przyprawi o śmiech – zdecydowano o niezwłocznym wycofaniu suplementu z uzasadnioną koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego!

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Dopuszczalne limity THC według EFSA

Decyzja sanepidu o wycofaniu suplementu z obiegu zapadła na podstawie wyników badań przeprowadzonych w szwajcarskim laboratorium i ocenie ryzyka przeprowadzonej przez Państwowy Zakład Higieny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Okazało się, że zawartość THC w suplemencie wyniosła 460 proc. ostrej dawki referencyjnej ustalonej przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która wynosi 1 μg delta-9-THC na kilogram masy ciała. Czy zatem obecność takiej ilości THC w produktach spożywczych jest dopuszczalna?

Według Marcina Fiałki – radcy prawnego z kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy jest to złożona kwestia, bo warunki stosowania konopi w żywności nie są do końca jasne. Brzmienie polskich przepisów antynarkotykowych jest bezwzględne i substancje psychoaktywne mogą być używane jedynie w celach medycznych. Wśród tych substancji psychoaktywnych jest między innymi THC.

– Z tego można wnioskować, że jakakolwiek ilość tego środka w żywności jest niedozwolona – wyjaśnia na łamach Dziennika Gazety Prawnej Marcin Fiałka. Z kolei państwa członkowskie UE samodzielnie przyjmować własne przepisy dotyczące zawartości psychoaktywnych składników konopi w żywności.

GIS dopuszcza nieduże ilości THC?

Z drugiej strony według Komisji ds. Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia działającej przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym wydała w maju 2019 r. decyzję o tym, że w przypadku stwierdzenia zawartości THC w produktach spożywczych konieczne jest za każdym razem przeprowadzenie oceny ryzyka na podstawie ostrej dawki referencyjnej.

Komisja wyjaśnia również, że ocenę ryzyka producent takiej żywności zobowiązany jest włączyć do systemu HACCP. Dlatego według wielu radców prawnych decyzja olsztyńskiego sądu o wycofaniu suplementu diety dotyczyła przekroczenia ostrej dawki referencyjnej THC, a nie kwestii jakiejkolwiek zawartości tego psychoaktywnego związku w żywności.

Dlatego też wyrok sądu z Olsztyna nie rozwiązuje problemu do końca. W efekcie kwestia obecności THC w produktach spożywczych wciąż jest otwarta. Niestety zarówno instytucje w Polsce, jak również te w Brukseli są bardzo zachowawcze w temacie konopi i zawartości ich niektórych związków w żywności. Potrzebne są zatem doprecyzowane przepisy, które uregulują wszystkie sporne kwestie.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja