Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Posłowie zgodzili się na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Oznacza to, że w Polsce będzie możliwa uprawa konopi innych niż włókniste. W efekcie krajowe uprawy i produkcja medycznej marihuany przyczynią się do tego, że lek w aptekach będzie kilkukrotnie tańszy.

Przyjęta nowelizacja jest  propozycją posłów Kukiz’15 oraz Prawa i Sprawiedliwości z sierpnia 2021 roku. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu i obrady sejmowej komisji zdrowia odbyły się już w tym roku.

8 lutego 2022 roku posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia, kluby i koła poselskie wydały oświadczenia, a następnie propozycje przegłosowano.

Projekt poselski ma na celu znowelizowanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku w zakresie zmiany przepisów dotyczących uprawy konopi indyjskich do celów medycznych. Dotychczas surowiec do wytwarzania leków na bazie marihuany był sprowadzany z zagranicy. W efekcie pacjenci muszą płacić ok. 70 zł za gram leczniczej marihuany.

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Zmiany w ramach nowelizacji

– Uprawy i zbiór konopi innych niż włókniste, z których będą sporządzane dopuszczone do obrotu produkty lecznicze, będą prowadzone po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego przez polski instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

– Zezwolenia te będą wydawane w formie decyzji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej Policji

– Wprowadza się minimalne wymogi infrastrukturalne, jakie powinno spełniać miejsce uprawy i wymogi bezpieczeństwa, w tym sposób zabezpieczenia upraw przed kradzieżą. Kontrola działalności podmiotu zajmującego się uprawą jest przypisana wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym

– Wprowadza się sposoby zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym poprzez konieczność prowadzenia wykazów osób uprawnionych do wejścia i pojazdów uprawnionych do wjazdu

– W ramach wymagań infrastrukturalnych związanych z nadzorem będzie niezbędna instalacja tzw. systemu RFID – radio frequency identification. Jest to technologia zdalnego radiowego nadzoru roślin, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, umożliwiając identyfikację każdej z tych roślin znajdujących się jednocześnie w polu odczytów

– Zmiana definicji konopi włóknistych dopuszczanych w Polsce do uprawy. Będą to teraz to rośliny z gatunku konopie siewne, w których THC nie przekracza 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Obecnie dopuszczona norma to 0,2 procenta.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja